search

kết quả msi ngày 4

Share time:2021-12-08
Data type:7 5 6 4
Extract password:--
file type:Document
file size:29M
File path:Game-VN/7 5 6 4 /kết quả msi ngày 4 .doc
Description 4 Ngoài hắn ra, nếu các tướng lĩnh khác yêu cầu bắc thượng như thế, Tiêu Hàn, Lâm Thiên Vân chỉ sợ đã trở mặt từ lâu, nhưng mà địa vị Lý Cáp lúc này tương đối đặc thù. Trong lòng binh lính, hắn chính là Chiến thần bất bại trong truyền thuyết, là chỗ dựa tinh thần của họ. Hắn lại là con nhà võ mấy đời, lần này lại lập đại công, sau này tất sẽ được phong thưởng, có Lý gia hậu thuẫn, tiền đồ vô lượng, nên lúc này không thể đắc tội hắn. 4 Lý Cáp lắc đầu: 4 Loại người như huynh, thấy mỹ nữ không có ý đồ mới lạ. quảLý Cáp nhìn đại ca liếc mắt một cái, nói: quảHương Hương cũng nói :