search

xổ số kiến thiết ngày 2 tháng 9

Share time:2021-11-25
Data type:hack ica
Extract password:--
file type:Document
file size:54M
File path:Game-VN/hack ica /xổ số kiến thiết ngày 2 tháng 9 .doc
Description 2Ngoại trừ việc này ra, Lý Cáp ban ngày chủ yếu mang theo hai thị nữ cùng Dương Cận đi dạo trên đường, hoặc là đến Lê phủ tìm hai huynh muội Lê Bố uống rượu nói chuyện phiếm. thiếtTất cả mọi người nghe cho kỹ! Hôm nay Lý thống tướng có lệnh. Mọi người chuẩn bị luận võ lôi đài, nếu có thể ở trong 10 người đứng đầu thì thăng lên hai cấp, thưởng mười lượng bạc tráng, còn nếu có thể trở thành nhà vô địch, thì thăng lên làm phó thống! Được tặng một trăm lượng bạc! sốLý tướng quân? 9 Có chuyện gì vậy? ngàyLà Vũ Uy Hầu đại nhân ạ.