search

nghị quyết 01 2010

Share time:2021-11-25
Data type:xsag 6 2
Extract password:--
file type:Document
file size:10M
File path:Game-VN/xsag 6 2 /nghị quyết 01 2010 .doc
Description 2010 Nói… Nói…Chắc chắn? quyếtTất cả mọi người nghe cho kỹ! Hôm nay Lý thống tướng có lệnh. Mọi người chuẩn bị luận võ lôi đài, nếu có thể ở trong 10 người đứng đầu thì thăng lên hai cấp, thưởng mười lượng bạc tráng, còn nếu có thể trở thành nhà vô địch, thì thăng lên làm phó thống! Được tặng một trăm lượng bạc! 2010 U hậu tiếp tục nói: quyếtHa ha, xem ra lão tiền bối cũng là người mê rượu a! 01Đại Hạ võ lâm có tứ đại thế gia. Phân biệt là Nạp Lan, Công Tôn, Chư Cát, Âu Dương. Bốn đại thế gia đều nổi danh trên giang hồ. Nhưng mà trải qua một trăm năm phát triển cho nên địa vị đã có sự bất đồng. Bọn họ không còn ngang hàng ngang vế nữa, mà là có cao thấp rõ ràng.